Tất cả các mục hàng

Xi măng ở Hà Nội

Đã Tìm Thấy: 25 products Quay trở lại mục hàng "Vật liệu kết dính và hỗn hợp xây dựng khô"
Hàng hóa ở Việt Nam → Hà Nội  → Hà Nội

Verified partner for over a 2 years
Platinum
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
This company replies on the enquiry during 24 hours
+380 
Hiển thị số điện thoại
Trang web: soda.kiev.ua

Verified partner for over a 2 years
Platinum
Delivery in Hà Nội from
Ukraina
This company replies on the enquiry during 24 hours
+380 
Hiển thị số điện thoại
Trang web: soda.kiev.ua

Giá:50 VND
Giá bán buôn:48 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company PCB 40 as per TCVN 6260:2009 which is similar to EN 197-1: 2011/CEM II 42.5N or ASTM C150 OPC CEM I - EN  khác

Giá:80000 VND
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 kilo, 50  khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: PCB 40 as per TCVN 6260:2009 which is similar to EN 197-1: 2011/CEM II 42.5N or ASTM C150 OPC CEM I - EN 197: I - 2000 We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and yo khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1323892.53 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Giá:150000 VND
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in b khác

Giá:80000 VND
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in b khác

Giá:80000 VND
Giá bán buôn:50000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

We produce and export white cement from Vietnam to all over the world. We have 2 factories with total capacity for white cement is reaching to 16,000MT/month. Our product gained the Cartificate of Conformity of ASTM C1157 & ASTM C150.  There are detailed description of our offer: 1. Product khác

Giá:80000 VND
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Các chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB30 và PCB40 Tên chỉ tiêu Mức PCB 30 PCB 40 1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn. - 72 giờ ± 45 phút. - 28 ngày ± 2 giờ. 14 30 18 40 2. Thời gian đông kết (phút) - Bắt đầu, phút, không nhỏ khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:50000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:50000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Giá:80000 VND
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in b khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:120000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:3423860 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 kilo, 50  khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1141286.67 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1369544 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1141286.67 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1369544 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 kilo, 50  khác

Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: We produce and export white cement from Vietnam to all over the world. We have 2 factories with total capacity for white cement is reaching to 16,000MT/month. Our product gained the Cartificate of Conformity of ASTM C1157 & ASTM C150. &nbs khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:50000 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1160119.27 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác

Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:1141286.67 VND(từ 1 t)
Sản xuất tại: Việt Nam, Việt Nam. Mô tả: We had exported cement of all kinds from 32.5 - 42.5 - 52.5. We do know that your esteemed company is a big company and you are looking for long term partnership in Vietnam for cement supply. We had export our cements (in bulk, in 40 khác
Xi măng в других регионах
Sàn thương mại All.biz mời các bạn xem danh mục cung cấp Xi măng trong đó có 25 những yêu cầu về hàng hoá từ 3 các công ty và xí nghiệp. Các bạn chưa biết mua Xi măng loại nào? Bạn có thể xem thêm các thông số kỹ thuật, xem các hình ảnh Xi măng và chọn người bán và các nhà cung cấp tốt nhất. Mua hàng Xi măng qua sàn thương mại rất dễ dàng! Trên All.biz — Các bạn chỉ cần đặt hàng ngay trên trang Web.
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0