Tất cả các mục hàng

Danh mục các doanh nghiệp Hà Nội : Bao bì bằng polyethylene

Quay trở lại mục hàng "Bao gói"
Doanh nghiệp ở Việt Nam → Hà Nội  → Hà Nội
Bao bì bằng polyethylene
Bạn có muốn để các thông tin của bạn được tìm thấy Bao bì bằng polyethylene?
Đăng ký miễn phí!
Nhà sản xuất

THINH PHAT COMPANY LIMITED

Việt Nam, Hà Nội
Thêm vào mục tuyển chọn
Nhà sản xuất

Vietnam Plastic Bag JSC

Việt Nam, Hà Nội
Thêm vào mục tuyển chọn
Nhà sản xuất

Vietnam Packaging Production & Import Export JSC

Việt Nam, Hà Nội
Thêm vào mục tuyển chọn

Hanoi Plastic Bag, JSC

Việt Nam, Hà Nội
Thêm vào mục tuyển chọn
Compare0
ClearMục đã chọn: 0