forbot
Tất cả các mục hàng

Lọn tóc giả ở Hà Nội

Đã Tìm Thấy: 78 products Quay trở lại mục hàng "Chất liệu và phụ kiện gắn đắp tóc"
Hàng hóa ở  Việt Nam → Hà Nội  → Hà Nội

Đang có sẵn
Giá:45 VND
Giá bán buôn:40 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:30 VND
Giá bán buôn:30 VND(từ 300 gr)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:30 VND
Giá bán buôn:25 VND(từ 300 gr)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:30 VND
Giá bán buôn:25 VND(từ 500 gr)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:30 VND
Giá bán buôn:25 VND(từ 300 gr)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Single wavy comparative price 100% human hair extension 1. Material: Selected Top Quality 100% Vietnam human hair. 2. Style: Straight hair, light wavy hair3. Length: 80cm - 32 inches4. Color: Black or Dark Brown5. N.W: 90g,/100g/105g/110g/1 khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:150 VND
Giá bán buôn:150 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:150 VND
Giá bán buôn:150 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:200 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM. 1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) Full cuticle in th khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:40 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:200 VND
Giá bán buôn:200 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:40 VND
Giá bán buôn:38 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:30 VND
Giá bán buôn:25 VND(từ 500 gr)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:10 VND
Giá bán buôn:10 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:200 VND
Giá bán buôn:200 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 5 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM. 1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, sh khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:150 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 5 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:200 VND(từ 3 c)
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantage khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 5 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM. 1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) Full cuticle in th khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:150 VND
Giá bán buôn:150 VND(từ 5 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Giá:100 VND
Giá bán buôn:100 VND(từ 3 c)
WE ARE THE BIGGEST HUMAN HAIR COMPANY IN VIETNAM.    1/ PRODUCT DETAILS: Item 100% virgin human hair Hair Material      Collected from local virgin young girls Advantages 1) 100% remy hairs, full, shine, silky 2) khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Double Drawn HairHair Grade: - Remy HairStyle: - StraightLength: - 24" (60 cm)Color: - Black, Dark brown, Light brown, GreyMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, shining, thick grainPlace of Origin: - VietnamB khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 18" (45 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Rem khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Thin Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 24" (60 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - Yes Textile: - Silk, shining, soft, thin grain Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Single Drawn Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 28" (70 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy Hair C khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 30" (75 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, shining, soft, thin grainPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hai khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: ·Type: Double Wavy Weft Hair ·Hair Grade: Remy Hair ·Style: Straight ·Length: 28" (70 cm) ·Color: Black, Dark brown, Light brown, Grey ·Material: Human Hair ·Virgin Hair: No ·Texti khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 14" (35 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: ·Type: Double wavy machine weft hair ·Hair Grade: Remy Hair ·Style: Straight ·Length: 26" (65 cm) ·Color: Black, Dark brown, Light brown, Grey ·Material: Human Hair ·Virgin Hair: No &midd khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 12" (30 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 10" (25 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 22" (55 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy Hair C khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft Hair Hair Grade: - Remy Hair Style: - Wavy Length: - 10" (25 cm) Color: - Black Material: - Human Hair Virgin Hair: - No Textile: - Silk, soft, shinning Place of Origin: - Vietnam Brand Name: - Vietnam Remy Hair C khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 20" (50 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWe khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: ·Type: Machine Weft Hair ·Hair Grade: Remy Hair ·Style: Wavy ·Length: 22" (55 cm) ·Color: Black ·Material: Human Hair ·Virgin Hair: No ·Textile: Silk, soft, shinning ·Place khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 16" (40 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWei khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type : Thin HairHair Grade: Remy HairStyle : WavyLength : 10" ( 25 cm)Color : Black, dark brown, light brown Material : Human HairVirgin Hair : YesTextile : Silk, shining, soft, thin grainPlace of Origin: VietnamBrand Name: Vietnam Remy Hair  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: PRODUCT INFORMATION Factory Price AAA Luxurious Full Cuticle 100% Virgin Vietnamese Hair Wholesale Product 100% Vietnamese Hair Hair quality Grade AA Weight 95-100 grams (3.5oz) per bundle C khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: 1.100% vietnam remy hair: no dyed, no chemical, unprocessed, tangle free 2.Style: single wavy machine weft hair 3.Lenght :28" (70cm) 4.Color: Black 5.Weight: 100g/bundle 6.High quality - cheap price khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Our company Vietnam Remy Hair Co.,Ltd. We specialize in hair related products business for nearly 5 years,we have our own factory. we are 2 years gold supplier on alibaba. we have our own designers to design new style all the time.All of our p khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: ·Type: Double Wavy Weft Hair ·Hair Grade: Remy Hair ·Style: Straight ·Length: 30" (75 cm) ·Color: Black, Dark brown, Light brown, Grey ·Material: Human Hair ·Virgin Hair: No ·Textile: Silk, shining, thick grain ·Place of Origin: Vietn khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 16" (40 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWeig khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 22" (55 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWei khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 14" (35 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWei khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: PRODUCT INFORMATION Factory Price AAA Luxurious Full Cuticle 100% Virgin Vietnamese Hair Wholesale Product 100% Vietnamese Hair Hair quality Grade AA Weight 95-100 grams (3.5oz) per bundle  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 26" (65 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWei khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: Type: - Machine Weft HairHair Grade: - Remy HairStyle: - WavyLength: - 10" (25 cm)Color: - BlackMaterial: - Human HairVirgin Hair: - NoTextile: - Silk, soft, shinningPlace of Origin: - VietnamBrand Name: - Vietnam Remy Hair Co.,LtdWei khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả: PRODUCT INFORMATION Factory Price AAA Luxurious Full Cuticle 100% Virgin Vietnamese Hair Wholesale Product 100% Vietnamese Hair Hair quality Grade AA Weight 95-100 grams (3.5oz) per bundle Color  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả:   Hair Material: 100%  Virgin Human Hair Vietnam Hair Textile: Thin, Thick or Coarse Hair color: Natural  Color ( Black ,  dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(&p khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả:   Hair Material: 100%  Virgin Human Hair Vietnam Hair Textile: Thin, Thick or Coarse Hair color: Natural  Color ( Black ,  dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(&p khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Hair Material: 100%  Vietnam Human Hair Type hair Thin, Thick, Machine weft, Hand tied weft, Coarse Hair color: Natural  Color ( Black , grey, dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(±5) gr / bundle Using for: wigs, I tip, Clip, khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Sản xuất tại: Việt Nam. Mô tả:   Hair Material: 100%  Vietnam Human Hair Type hair Thin, Thick, Machine weft, Hand tied weft, Coarse Hair color: Natural  Color ( Black , grey, dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Ne khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
  Hair Material: 100%  Vietnam Human Hair Type hair Thin, Thick, Machine weft, Hand tied weft, Coarse Hair color: Natural  Color ( Black , grey, dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(±5) gr / bundle Using for: wi khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
  Hair Material: 100%  Virgin Human Hair Vietnam Hair Textile: Thin, Thick or Coarse Hair color: Natural  Color ( Black ,  dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(±5) gr / bundle Using for: wigs, I tip, Clip,  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Hair Material: 100%  Virgin Human Hair Vietnam Hair Textile: Thin, Thick or Coarse Hair color: Natural  Color ( Black ,  dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(±5) gr / bundle Using for: wigs, I tip, Clip, wefted,…  khác
Việt Nam, Hà Nội  

Đang có sẵn
Hair Material: 100%  Vietnam Human Hair Type hair Thin, Thick, Machine weft, Hand tied weft, Coarse Hair color: Natural  Color ( Black , grey, dark brown, light brown) Length: 10 - 40 inches Net Weight: 100(±5) gr / bundle Using for: wigs, I tip, Clip, khác
Việt Nam, Hà Nội  
Lọn tóc giả в других регионах

Tổng số các mục

trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0